Onafhankelijke deskundige

Alvorens een juridische procedure te beginnen kan het vanwege de complexiteit van de materie nuttig zijn een expert de opdracht te geven voor het maken van een analyse en het opstellen van een helder rapport van de situatie. Een rapport van een onafhankelijke en vakbekwame deskundige kan helpen om de proceskansen in te schatten.Ook rechters blijken steeds vaker deskundigen te raadplegen, omdat een rechter nu eenmaal niet altijd voldoende specialistische kennis bezit om over een geschil te beslissen of omdat een partij tijdens de procedure bewijs moet leveren. In dat geval krijgen partijen door de rechtbank meestal de vraag voorgelegd om een onpartijdige deskundige voor te stellen. En waar vindt u dan de onafhankelijke expert waarop u kunt vertrouwen? Bij het Landelijke Register van Gerechtelijke Deskundigen staan deskundigen ingeschreven met voldoende kennis en kunde om een goed gemotiveerd rapport te verzorgen. Zij zijn vakbekwaam, verrichten gefundeerd en zorgvuldig onderzoek, en hebben kennis van de juridische procedure. Bovenal hanteert het LRGD de gedragscode van de Rechtspraak waaraan de geregistreerde zich contractueel verplicht. De kernwaarden van deze gedragscode zijn onafhankelijkheid, onpartijdigheid, zorgvuldigheid, vakbekwaamheid, integriteit. Op de website www.lrgd.nl kunt u meer lezen over de gerechtelijke deskundigen en het register. Als erkend Gerechtelijke Deskundige is Stephan Wonders ook aangesloten bij LRGD.

logo's site-lrgd