Mediation

Conflict oplossen
Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator. Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. Wonders begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Het doel is om wederzijds begrip tot stand te brengen en tot een gezamenlijke oplossing te komen. Bij Wonders vormen vertrouwelijkheid, geheimhouding en vrijwillige medewerking de uitgangspunten.

Sneller en goedkoper
Door mediation in te zetten, voorkomt u hogere kosten van advocaten en procedures. Door te bemiddelen kunnen conflicten, maar ook scheidingszaken, sneller en goedkoper worden opgelost.

Als erkend (fiscaal) mediator is Stephan Wonders aangesloten bij:
Nederlandse Mediators Vereniging: www.mediatorsvereniging.nl
Vereniging Fiscale Mediation: www.vfmmediation.nl

logo's site-nvmlogo's site-vfm