Klacht- en meldingsregeling

Niet tevreden met onze dienstverlening?

We streven naar een hoge mate van kwaliteit en integriteit, zowel in de producten van onze dienstverlening alsmede in de wijze waarop onze dienstverlening tot stand komt.

Mocht u desondanks onverhoopt niet tevreden zijn met de uitvoering van de werkzaamheden door onze medewerker(s), dan kunt u uw klacht en/of melding schriftelijk kenbaar maken middels het bijbehorende klacht- en meldingsformulier.

Afhandeling van uw klacht

We zullen uw klacht op zorgvuldige wijze afhandelen en waar mogelijk met u kijken naar een passende oplossing. Indien u een voorstel heeft voor de afwikkeling van de klacht kunt u dat ook aangeven. U ontvangt vervolgens binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging met het verdere verloop van de procedure. Wij streven ernaar uw klacht uiterlijk binnen 8 weken af te handelen middels een gegrond- of ongegrondverklaring.