Estate Planning

Nalatenschap goed geregeld
In een Estate Plan legt u bij leven de wensen rondom uw financiële vermogen vast. Een goed Estate Plan kan juridische en belastingtechnische problemen voorkomen. Daarnaast kan een goed Estate Plan ook een aanzienlijke belastingbesparing opleveren.

Ook bij kleinere vermogens en óók op jonge leeftijd!
EstatePlanning is niet alleen interessant als u veel vermogen heeft of als u ‘op leeftijd’ bent. Ook voor mensen met een kleiner vermogen en voor jonge mensen kan een verstandig plan veel voordeel
opleveren voor later. Want vaak moet al vroegtijdig worden begonnen met een bepaalde vermogensstructuur om het meeste voordeel op te leveren voor de toekomst. Dan is het zaak geen spijt te hebben achteraf, maar er zeker van te zijn dat u nú de zaken alvast goed geregeld hebt. Dát is wat Estate Planning voor u doet. Dus straks geen: ‘als we dat geweten hadden…’
En bent u ondernemer? Wonders informeert u graag over de extra faciliteiten voor ondernemers!

Testament
Hoe zit het met uw testament? Voldoet het nog aan uw wensen? Of is het raadzaam om zaken nog eens tegen het licht te houden? Wonders geeft ook hierin graag advies.

Huwelijkse voorwaarden
Wonders adviseert bij het opstellen van nieuwe of bestaande huwelijkse voorwaarden en controleert of deze goed worden uitgewerkt. Zodat er niets aan de aandacht ontsnapt. Wel zo goed geregeld.

Professioneel advies
Het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het schenkingsrecht vormen de basis van Estate Planning en bepalen de omvang en de samenstelling van een nalatenschap. Maar ze beïnvloeden elkaar ook onderling, en dat maakt de zaak al gauw gecompliceerd. Tel daarbij op de inkomsten-, de schenk- en erfbelasting en de overdrachtsbelasting. Nogal wat zaken om rekening mee te houden. Dat maakt een persoonlijk Estate Plan, toegespitst op uw specifieke situatie, zo belangrijk.
Estate Planning is een van Wonders’ specialismen. Stephan Wonders is bovendien lid van de Estate Planning Expert Circle: www.estateplanningexpert.nl

logo's site-estateplanning expert