Echtscheiding

Een echtscheiding is vaak al pijnlijk genoeg; het is voor beide partijen van groot belang dat een echtscheiding niet ontaardt in een vechtscheiding. Wonders biedt op verschillende manieren ondersteuning:

  • Als mediator. Door te bemiddelen tussen beide partijen, zodat de scheiding zo soepel mogelijk verloopt. De mediator biedt geen oplossingen en blijft neutraal: zijn rol is puur bemiddelend.
  • Als adviseur. Wonders kan ingezet worden voor één partij of voor beide partijen. Soms is financieel- of belastingadvies raadzaam voor beide partijen, om voor allebei tot een acceptabele oplossing te komen.