Belastingadvies

Belasting betalen moeten we allemaal, maar liefst niet méér dan strikt noodzakelijk. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, uw wensen en uw plannen voor de toekomst geeft Wonders u gericht advies over de mogelijkheden om belasting te besparen of uit te stellen. Uiteraard verzorgt Wonders ook uw belastingaangifte en aangiftes rondom inkomsten-, vennootschaps- of erfbelasting. Verder kunt u denken aan advies bij:

  • Al uw fiscale vragen
  • Oprichten of aangaan van rechtspersonen en personenvennootschappen als B.V., maatschap of  V.O.F.
  • Statutenwijziging
  • Opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
  • Bedrijfsovername, bedrijfsopvolging, reorganisatie, fusie, bedrijfssplitsing en aandelenoverdrachten
  • Mediation
  • Bezwaar- en beroepsprocedures

Als erkend belastingadviseur is Stephan Wonders aangesloten bij het Register Belastingadviseurs: www.rb.nl
Meer informatie over belastingzaken kunt u ook vinden op www.belastingdienst.nl

logo's site-rb